Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Απόρριψη των προσφυγών

Επειδή βιάστηκαν πολλοί να πανηγυρίσουν...
ΘΕΜΑ: Προσφυγή κατά της αρ.087/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος.
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε τις προσφυγές του Ομίλου Προβληματισμού Αρτέμιδος - Σπάτων του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, του τοπικού συμβουλίου Σπάτων της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων - Λούτσας, του Γιαννάτου Σωτήρη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κατά της παρούσας απόφασης, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. ( άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάποιος ψίθυρος;